ההרשמה לשנת הלימודים התשע"ט הסתיימה.

מידע נוסף אודות הקרן ניתן למצוא באתר האינטרנט: www.isef.org.il 
 

 כל הזכויות שמורות לחברת פריזה
מערכות מידע וטכנולוגיות בע"מ © 2019