ההרשמה לשנת הלימודים התש"פ הסתיימה.

מידע נוסף אודות הקרן ניתן למצוא באתר האינטרנט: www.isef.org.il 
 

 כל הזכויות שמורות לחברת פריזה
מערכות מידע וטכנולוגיות בע"מ © 2020